IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky a reklamace

Obchodní podmínky a všeobecný reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 12-24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Na použité zboží dle zákona 6 měsíců.Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčostí, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající paragon, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat (bez nich nebude reklamace přijata) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení by měl kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a měl by uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy do 14ti dnů. K reklamaci je třeba předložit náš prodejní doklad (dodací list),paragon,účtenku nebo doklad o zaplacení nebo dodání zboží , záruční list pokud byl vystaven a vlastní reklamované zboží kompletní,mechanicky nepoškozené a v původním obalu. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákoné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. V případě vracení zboží by mělo být zboží zpět odesíláno pouze v originálním,nijak nepoškozeném obalu se všemi návody a příslušenstvím.Vracené zboží by nemělo být poškozeno a používáno.V případě známek jakéhokoliv používání a poškození se může stát,že by mohla být nárokována adekvátní částka k uvedení vraceného zboží do původního stavu.Nárok na bezdůvodné vrácení zboží je 14 dní od data zakoupení (uvedeno na účtence + VIZ vracení zboží) Zboží k vrácení nebo reklamaci nelze posílat dobírkou! Platba za zboží bude poukázána na účet.Poštovné a dopravné hradí kupující.

EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Storno objednávky

Objednávku lze stornovat do 12:00 - nad tento čas již není možno STORNO vyřídit jelikož jsou v tento čas objednávky většinou odesílány. Storno objednávky doporučujeme řešit výhradně telefonicky-viz kontakty.

Rozpor s kupní smlouvou (dle občanského zákoníku) stav, kdy věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Dle novelizace občanského zákoníku platné od 1. ledna 2003. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného nebo včas nestornovaného zboží na reklamaci či vrácení,ale i z reklamace zpět k zákazníkovi může být účtován zákazníkovi. Koupí zboží na tomto e-shopu kupující souhlasí s výše uvedenými podmínkami.